inleidingen

 

Oog in oog, christelijke mystiek in woord en beeld,  Kick Bras.

Een prachtig uitgegeven overzicht, vrucht van een leven lang zoeken naar de bronnen van spiritualiteit: bijbels, de mystici, moderne kunst en mystiek. Bras is een gedegen mystiekkenner en dit boek blijft je inspireren.

Spiritualiteit als inzicht, mystieke gedachten en theologische reflecties. Frans Maas.

Heldere inleiding op Eckhart en Johannes van het Kruis, Hammerskjöld, Teresa van lisieux, Etty Hillesum.

Wijsheid uit de abdijen, samengesteld door Maria ter Steeg.

Jarenlang was Maria Ter Steeg verbonden aan het Omroeppastoraat  op t Zand.  In dit boek heeft zij 365 teksten verzameld uit de rijke geschiedenis van de kloosters. Om regelmatig in alle rust een gedeelte te lezen als spiegel en inspiratie.

Handboek Spiritualiteit , vormen, grondslagen en methoden, van Kees Waaijman

dit handboek is een klassieker. de hele geschiedenis van de westerse spiritualiteit wordt hier beschreven. Waaijman definieert spiritaliteit als ‘het godmenselijke betrekkingsgebeuren onder het gezichtspunt van de omvorming’. een beetje ingewikkeld gezegd, maar de verandering die iemand doormaakt wanneer de relatie met God gezocht wordt is de kern.