• Van maart tot en met november 2024 vindt het project “Maria in mij” plaats. In negen wisseltentoonstellingen verbeelden en verklanken 20 kunstenaars het goddelijke in het menselijke van zichzelf. Voor maart, april en mei is hier het programma te raadplegen. Verdere bijzonderheden kunt u hier vinden.
 • De eerste tentoonstelling van “Maria in mij” wordt geopend op zondag 3 maart. De uitnodiging en het programma vind u hier
 • Op 28 februari van 10 tot 12 uur begeleidt Anna Walsma een workshop over Etty Hillesum met als titel “God opgraven in een geteisterd hart” . De bijzonderheden kunt u vinden in bijgaande flyer
 • Verder zijn er natuurlijk de maandelijkse bijeenkomsten van “Vacare“. Daarvan vindt u hier de bijzonderheden.
 • Op de tweede vrijdag van elke maand is er de Bijbelgroep Nieuwe Testament van 10.00 – 11.30 u in de pastorie van de Sint Franciscus Xaveriuskerk.
  Samen de bijbel lezen is verrijkend en hartverwarmend. Thans lezen we in de Bijbelgroep van het Nieuwe Testament het evangelie volgens Marcus, het oudste evangelie. We lezen dicht op de tekst en met gebruikmaking van diverse commentaren. We trachten te begrijpen wat de tekst betekend heeft in de tijd dat hij geschreven werd en we nemen de context mee van de gebeurtenissen en uitspraken die beschreven worden. Vervolgens verkennen we wat de tekst voor onszelf betekent.  Jan van Adrichem en Walter Matthys begeleiden de gesprekken.  Organisatie en aanmelding Walter Matthys wchj.matthys@gmail.com
 • Dan zijn er ook nog de series van 7 á 8 bijeenkomsten op de woensdagochtenden om de twee weken van 10 tot 12 (start 13 september)(ook in de pastorie van de Xaverius) “Leerhuis – door Lernen de Joodse studie van de Thora leren kennen”.De Joodse manier van Bijbelstudie is een altijd doorlopende combinatie van studie en discussie. De eerste vijf Bijbelboeken, de Thora, worden gelezen, samen met de commentaren van rabbijnen door de eeuwen heen. Vaak sterk verschillende interpretaties en visies prikkelen tot samen lezen en discussiëren in onze Leerhuis-groep, een proces dat Lernen heet. Er zijn verschillende ‘series’ per jaar – en zijn georganiseerd met de Cahiers van de stichting LeV, onder leiding van Henk Scholder, die per serie ongeveer drie keer aanwezig is.
  Tot nu toe hebben we de Cahiers Jozef, Mozes in Egypte en de Tien Woorden behandeld. In september beginnen we met Kain en Abel. Begeleiding van de gesprekken: afwisselend zelfstandig en met Henk Scholder.
  Organisatie en aanmelding: Adrian van Es a.van.es@planet.nl
 • Op 25 november is er een lezing over de Dalai Lama door Prof. dr Paul van der Velde.  Start om 10.30 op adres ’t Zand 29-31 Amersfoort      Voor de flyer klikt u hier. Info en aanmelding via secretariaatscc@gmail.com.