Inleiding Fred van Iersel op 14 november 2020 over de pauselijke encycliek Fratelli tutti, voor het Spiritueel Cultureel Centrum Amersfoort


Fred gaf eerst een inleiding in de katholiek-sociale leer (I) – nuttig als achtergrond – en ging vervolgens in op de nieuwe encycliek (II). I De sociale leer van de katholieke kerk staat in sociale encyclieken.
Encyclieken zijn rondzendbrieven. Vroeger alleen gericht...