Stichting Fondsenwerving Stichting Spiritueel Cultureel Centrum Amersfoort

 

De Stichting heeft tot doel het bijeenbrengen van financiële middelen om de verbouwing en inrichting van de Franciscus Xaveriuskerk, pastorie en de aanhorigheden te kunnen financieren. De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het verwerven van fondsen, giften, subsidies en andere verkrijgingen en baten.

ANBI  Status (Algemeen Nut Beogende Instelling) alle informatie hierover is te vinden via onderstaande link.

https://www.sccamersfoort.nl/wp-content/uploads/2022/11/ANBI-.pdf 

https://www.sccamersfoort.nl/wp-content/uploads/2022/11/221126-Jaarverslag-SCC-Afoort-DEF-4.pdf 

https://www.sccamersfoort.nl/wp-content/uploads/2022/12/Spirituele-Culturelemaatsch-act-2022-.pdf 

https://www.sccamersfoort.nl/wp-content/uploads/2022/12/Verhuur-overzicht-St.-Franciscus-Kerk-2023-.pdf 

 Gegevens Stichting Fondsenwerving

Projectplan SCC

Filmpje Verbouwing

 

 

 

 

 

Spiritueel Cultureel Centrum Amersfoort
’t Zand 29
3811 GB Amersfoort