actualiteit in boeken

Huub Oosterhuis, Stilte zingen

 

Stilte zingenbij zijn 85e verjaardag verschijnt zijn complete liedoeuvre. Voor de liturgie van de zondag, maar ook doop, huwelijk en begrafenis. met veel nieuwe liederen en een selectie van oudere, Een mooi geheel van 640 paginas!

 

 

 

 

 

 

Gert Bremer, laat mij maar zingen. Psalmen na geschreven

 

Gert Bremer hoeft geen introductie in kringen rond het SCC. Hij was vele jaren dirigent van de koorgroep op t Zand, monnik in Maria Toevlucht van 2006 tot 2017, en nu zenleraar. ‘laat mij maar zingen’ is vrucht van de jaren in het Trappistenklooster in Zundert. Het boek is een hervertelling van de psalmen geworden, en een gebedenboek waarin hij zijn persoonlijke weg laat zien: eenzaam, zoekend, gelukkig, verlangend. Zie ook de rubriek bijbelse spiritualiteit met een vergelijking van verschillende psalmenboeken.

Een voorbeeld, psalm 142:

 

Ene, Gij,

met Jou te gaan is een alleenzaamheid

want kijk ik om mij heen

dan zijn ook zij alleen met jou

en nergens vraagt er eentje

of ik het zo wel allemaal red.

Gij, Ene,

met Jou te leven

is een veelheid van laten

en een leegte

om jezelf in te verliezen,

dolend op de weg naar Jou,

de ruimte waar Jij de hand in hebt.

 

 

Marjoleine de Vos, Doe je best, Lof van het ongrijpbare leven.

 

Marjoleine de Vos (1957) is redacteur kunst bij NRC Handelsblad. Ze is een veelzijdig schrijfster, over koken bv kan zij heel helder en plastisch schrijven. Maar ook is zij gevoelig, spiritueel met een mooie taal.

Een van haar recente boeken is Doe je best, Lof van het ongrijpbare leven.

De Vos houdt geen theoretische bespiegelingen, maar blijft dichtbij het alledaagse leven. Daarin stelt zij zich de vraag hoe te leven. De antwoorden hoeven niet in een leegte gezocht te worden, integendeel bijna. Kunst, poëzie, Griekse mythen, Bach, en daarmee op een aandachtige manier zich verhouden tot het bestaan in al haar facetten: liefde, dood, broos geluk. Zie Impressies van haar inleiding bij het SCC

 

 

Maarten van Buuren en Hans Achterhuis“Erfenis zonder testament, filosofische overwegingen bij de tien geboden ”

 

De Tien Geboden is de oertekst van de Joodse en christelijke ethiek. Ze verloor in de moderne tijd haar ankers in een bepaalde religieuze traditie. Ze is vrij te interpreteren en te actualiseren voor nu. Dat doen van Buuren en Achterhuis naar hartenlust. Met behulp van filosofen als Spinoza, Locke, Nietzsche en Ahrend laten zij zien hoe elk gebod tot in onze tijd betekenis kan hebben. B.v. hoe we omgaan met de tijd n.a.v. het vierde gebod, de sabbat of de zondag. Verslagen van de lezingen op basis van dit boek in het SCC zijn hier te vinden.