In het artikel in het Nederlands Dagblad van 18 december over een seance op begraafplaats “Rusthof” in Leusden door een paranormaal onderzoeksteam komt de naam van het Spiritueel Cultureel Centrum (SCC) voor. Bij dit artikel heeft het SCC twee kanttekeningen.

De naam van burgemeester Lucas Bolsius wordt vermeld. Hij is volgens het artikel lid van het comité van aanbeveling van het SCC. Dit is incorrect. De heer Bolsius is lid van het comité van aanbeveling van de Stichting Fondsenwerving Spiritueel Cultureel Centrum Amersfoort. Doel van deze stichting is het bijeenbrengen van financiën om de verbouwing en inrichting van de Franciscus Xaveriuskerk, pastorie en aanhorigheden te kunnen financieren.

Het Spiritueel Cultureel Centrum neemt nadrukkelijk afstand van de paranormale activiteiten op Rusthof en betreurt de in het artikel gesuggereerde connectie.

Het Spiritueel Cultureel Centrum Amersfoort