Op dit moment werken we hard aan het samenstellen van het programma voor de eerste helft van 2022. In verband met corona en de maatregelen die dit met zich meebrengt, is het programma onder  voorbehoud. 

  • Op 29 januari staat de Xaveriuslezing gepland. Deze zal worden gehouden door Erik Borgman naar aanleiding van zijn nieuwe boek: ‘Alle dingen nieuw’. Diederiek van Loo, stadsdominee,  zal hierna een reactie geven op zijn inleiding.
  • In het kader van ‘De dag van het Jodendom’ is er in januari/februari een activiteit gepland. 
  • In de serie ‘Bezield en bezielend’ willen we twee bijeenkomsten organiseren. Een  van die bijeenkomsten zal gaan over Sören Kierkegaard. Jos Huls, karmeliet, woonachtig in de leefgemeenschap Ad Montem op Schiermonnikoog, zal een inleiding houden.
  • In de tijd voor Pasen zullen er enkele activiteiten georganiseerd worden. In een daarvan zal Ad de Keyser spreken over de Mattheus Passion. Hij betrekt hierbij ook teksten van Jan Rot.

Het definitieve programma zal eind december bekend gemaakt worden.