GELOVEN TOT JE GROEN ZIET?
Ecologisch denken als geloofsvorm –
Hoe doen we dat?

zondag 1 september 2019

15.00 – ca 16.30 uur (inloop vanaf 14.30 uur)

Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 29

In gesprek met ecologisch theologe Trees van Montfoort

Eeuwenlang heeft de mens ongeremd de natuur gebruikt ten eigen bate. Hij gedroeg zich als een eigenmachtig heerser. De grenzen zijn bereikt – misschien al overschreden – van wat de aarde dragen kan. Een omkeer in ons denken en handelen is meer nodig dan ooit.
Paus Franciscus (bij het verschijnen van in zijn encycliek Laudato si) en patriarch Bartholomeus (van de oosters-orthodoxe kerk) hebben ons opgeroepen om op 1 september speciale aandacht te geven aan onze houding tegenover de natuur.

De inleider Trees van Montfoort maakt ons deelgenoot van een nieuwe visie op ons geloof en de waarin bijbel de natuur als geheel centraal staat en niet de mens alleen. We staan stil bij de vraag wat onze eigen houding is.

Over de inleider: Trees van Montfoort is predikant, onderzoeker, journalist en auteur van het recent verschenen boek Groene Theologie (uitgeverij Skandalon).

Bijdrage: vrijwillig (collecte)
Aanmelding is niet nodig

Deze bijeenkomst is een samenwerking van:

netwerk 033GroeneKerken (gelieerd aan Raad van Kerken Amersfoort