Schaamte, woede, rouw – hoe verder?

 

Over seksueel misbruik in de Katholieke Kerk.

 

Datum: ma 8 okt of 29 okt of 19 nov 20.00- 22.00 uur

Locatie: Pastorie  van de Franciscus Xaverius, ’t Zand 31

Datum: zo 2 dec 15.30 uur

Locatie: Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 29

Opgave en informatie: secretariaatscc@gmail.com

 

De onthullingen over seksueel misbruik in de katholieke kerk blijven maar doorgaan. In de Verenigde Staten, Ierland, Duitsland en opnieuw Nederland, ja wereldwijd worden de verhalen van slachtoffers openbaar. Het accent lig niet meer alleen op het misbruik zelf, maar op de wijze waarop bisschoppen en kardinalen gezwegen hebben, misbruik hebben toegedekt en de daders de hand boven het hoofd gehouden. Steeds kregen zij nieuwe posities waardoor het misbruik verder kon gaan. Er is een ongekende discussie ontstaan in de katholieke kerk met harde beschuldigingen, ook aan het adres van paus Franciscus. Dit alles heeft velen (opnieuw) diep geschokt. We konden misschien even denken dat we het in Nederland goed ‘afgehandeld’ hadden. Maar nu blijkt dat er nog veel verborgen ligt, er is pijn, er is machteloze woede. Schaamte ook om als katholiek deel te zijn van deze kerk.

Het Spiritueel Cultureel Centrum neemt het initiatief om het gesprek aan te gaan over onszelf: onze schaamte, onze woede, onze verantwoordelijkheid. Waar waren wij in die jaren, wat hebben we gezien en gedaan, wat nagelaten? Waar kunnen we rekenschap van afleggen, en wat waren de achtergronden die toen speelden? Zijn deze er nu nog, en wat zou anders moeten?  Hoe gaan we nu met elkaar om zodat ieder veilig en in vriendschap welkom is? Is er ook iets in ons geloof dat de drempel naar misbruik verkleinde?

We kiezen uitdrukkelijk voor twee wegen. De eerste is het gesprek met elkaar. In kleine kring van maximaal 20 mensen wordt er ruimte geboden om te vertellen, te luisteren naar elkaars verhaal, gevoelens en de last die iemand mogelijk meedraagt. Er zijn drie bijeenkomsten gepland voor het gesprek met elkaar. U kunt kiezen uit één van de drie genoemde data. Zo kunnen ruim zestig mensen deel nemen aan de eerste gesprekken. Mocht er meer belangstelling zijn of behoefte aan vervolggesprekken organiseren we meer bijeenkomsten.

In een vierde  grotere bijeenkomst willen we de thema’s benoemen die aan de orde zijn geweest, en een breder licht laten schijnen op deze pijnlijke problematiek. Deze vierde bijeenkomst is op zondag 2 december, de eerste zondag van de Advent, om 15.30 uur  in de kerk van Franciscus Xaverius, t Zand 31.  Hiervoor is geen opgave nodig. Het programma staat nog niet volledig vast. Gevraagd zijn een slachtoffer van misbruik, een spreker over de spirituele crisis die met het misbruik aan het licht is gekomen, een of meer beleidsverantwoordelijken uit de jaren dat het misbruik speelde.

De rauwe werkelijkheid kan niet ongedaan gemaakt worden. We kunnen ons er wel rekenschap van geven. Misschien leren we ook hoe we verder kunnen gaan met wat we weten.