Onrustig zoeken naar het ultieme,

de poëzie van Joost Zwagerman

 

Zaterdag 20 oktober 11.00 – 15.00uur (lunch zelf meenemen)

Locatie: Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 29

Bijdrage: € 7

Informatie en opgave: secretariaatscc@gmail.com

 

Hoort u tot de groep zoekers? Dan staat u niet alleen. Veel mensen zoeken zin en spiritualiteit maar binden zich niet aan zoiets als kerk of geloof. Zo’n zoeker was Joost Zwagerman (1963-2015), dichter, schrijver, columnist en TV-presentator. Religie was nooit een belangrijk thema in zijn werk totdat zijn laatste gedichten bekend werden die postuum zijn uitgegeven in de bundel Wakend over God. In deze gedichten speelt zich een intense spirituele zoektocht af en soms een geloofsstrijd met God. Maar het is vooral ook een gevecht met zichzelf.

Op deze dag leest en duidt Hein Blommestijn met ons gedichten van Joost Zwagerman.
Hein Blommestijn hoort tot de belangrijkste Nederlandse auteurs over mystiek. Hij schreef  met Jos Huls
“Dichtersvisioen. Mystieke duidingen van de laatste gedichten van Joost Zwagerman” (2017).

 

Begeleiding: Hein Blommestijn, karmeliet op Schiermonnikoog, eerder verbonden aan het Titus Brandsma Instituut en hoogleraar mystieke theologie aan de Universiteit Gregoriana te Rome