De 10 Woorden 

 

9de gebod ‘Gij zult geen valse getuigenis spreken’

Donderdag 4 oktober 20.00 – 22.00 uur (eerder is 18 oktober gepubliceerd)
Locatie: Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 31

Bijdrage: € 3

Informatie en opgave: secretariaatscc@gmail.com

 

‘Wat is waarheid’ is een telkens terugkerende vraag  in het leven. Is er slechts één waarheid? Is waarheid hetzelfde als eerlijk, oprecht zijn? Een leugentje om bestwil mag dat ook?Een rechter heeft dagelijks te maken met de vraag wat waarheid is. Een boeiende vraag.

‘In de media is de vraag naar de waarheid veelvuldig onderwerp van gesprek: Wat is waarheid? Wat is nepnieuws?  Hoe ga je om met de waarheid en met nepnieuws?’

 

Inleider: Fred Hammerstein, emeritus rechter, raadsheer van de Hoge Raad, hoogleraar  in Nijmegen.