Het zevende gebod: ‘Gij zult niet echtbreken

Datum: Woensdag 30 mei 2018 20.00 – 21.30 uur

Plaats: Pastorie Franciscus Xaverius, ’t Zand 31 Amersfoort

Bijdrage: 3 euro

Inleider: Kees Geelhoed, relatietherapeut en verhalenverteller

Informatie en opgave: secretariaat@sccamersfoort.com

 

In de tijd van de Bijbelse wetgeving verwees het zevende gebod naar een huwelijksmoraal waarin de vrouw eigendom was van de man. Het thema komt terug in het tiende gebod “Gij zult niet begeren uws naasten vrouw.” Overspel werd in het oude Israël met de dood bestraft.

Maar deze tijd is al lang voorbij en ook het tijdperk waarin de huwelijkskeuze door maatschappelijke, religieuze en familiefactoren bepaald werd ligt achter ons. Aan ons is het voorrecht om te trouwen uit liefde. En als je het aan de bruid en bruidegom vraagt op de dag van het huwelijk, zullen ze er voor 100 % van overtuigd zijn dat ze de echt niet zullen breken. Ze zijn voor elkaar bestemd. Maar wat als er een Aantrekkelijke Ander langskomt?

Hoe kijken we tegen het gebod: “Gij zult niet echtbreken” aan in deze tijd, waarin toch 37 % van de huwelijken in een scheiding eindigt? Waarin affaires maatschappelijk geaccepteerd lijken? Wij geven hoog op over het huwelijk uit liefde, in vergelijking met andere culturen waar huwelijken gearrangeerd worden. Maar zijn we zoveel beter af? Kunnen we de keuze van de huwelijkspartner wel aan de betreffende personen zelf overlaten als blijkt dat het in zo ’n hoog aantal gevallen ongelukkig uitpakt? Wat is nodig om de liefde langere tijd ‘werkzaam’ te laten zijn? De affectie die tot een huwelijk leidt moet samengaan met de vaardigheden om op een goede manier samen te werken op alle huishoudelijke, praktische en financiële terreinen. En dan komt daar vaak ook nog de opvoeding van kinderen bij.

In onze partner zoeken we niet alleen een gepassioneerde minnaar, maar ook een beste vriend waarmee we in alle openheid vertrouwelijk kunnen uitwisselen, zoeken we spanning èn geborgenheid. Zijn onze verwachtingen te hoog gespannen? En: kan liefde standhouden in tijden waarin het niet hoeft? Is ons ideaal van zelfverwerkelijking zo centraal komen te staan dat trouw aan onze levenspartner niet meer telt?

Kortom: Waarom zult gij niet echtbreken?