Het zesde gebod: ‘Gij zult niet doden’

 “Dood uw medemens niet met zwaarden van de moord, van de tong, van het zwijgen en van de ‘hulp’.”

Donderdag 26 april 2018 20.00 – 22.30 uur      

Plaats: Pastorie van de Franciscus Xaverius, ’t Zand 31

Bijdrage: € 3

Informatie en aanmelding: secretariaatscc@gmail.com

Spreker: Niels Morpey, directeur vormingscentrum Beukbergen van de Diensten Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht, eerder pastor Franciscus Xaveriuskerk

 

Het zesde gebod vormt volgens Thomas Hobbes de oorsprong van elke samenleving. Volgens James George Frazer ontstaan samenlevingen juist door een moord, namelijk de moord op de koning. Volgens George Bataille is het verlangen om zich te beveiligen tegen aanslagen op de lichamelijke integriteit, in elk mens net zo diep geworteld als het verlangen zich te buiten te gaan aan agressie, moord en doodslag. Het apollinische verlangen naar regels en wetten die ons beschermen tegen een gewelddadige dood, kan niet bestaan zonder het daaraan tegengestelde dionysische verlangen naar roes, extase en (zelf)vernietiging. (inleiding hoofdstuk)

Wat is de plaats van geweld in de samenleving? Vaak wordt er over geweld gemoraliseerd. Kan er behalve vanuit ethisch perspectief ook op een andere manier worden nagedacht over geweld?

Bataille probeert geweld via een andere weg te duiden, de extase. Girard via nabootsing (mimese) en het zondebokmechanisme.

Hoe beleven dader en slachtoffer geweld? Wat heeft religie in het algemeen en Christendom in het bijzonder hier over te zeggen? Hier over gaan we in gesprek.