Het vijfde Gebod ‘Eert uw vader en uw moeder’

God gaf zijn woord aan vader en aan moeder. Zij gaven het weer door aan ons: daarom moeten we hen eren.”

woensdag 21 maart

Tijd: 20- 22 uur

 

 

 

 

In de tijd dat de Tien Geboden werden opgetekend was de gemiddelde leeftijd veertig jaar en dan had je je taak als ouder er wel op zitten. In onze tijd waarin mensen zo oud kunnen worden dat ze hun achterkleinkinderen zien opgroeien zou aan  het vijfde gebod misschien moeten worden toegevoegd: eert uw grootvader en grootmoeder. We zien dat de zorg voor kwetsbare ouderen de laatste jaren verschuift van de overheid naar zorg door familie en bekenden. Als dat  met respect is voor de wens en mogelijkheden van de oudere dan is het vijfde gebod misschien vervuld. Maar wordt de zorg  een last dan kan dat leiden tot mishandeling en verwaarlozing van de oudere.  Plegers daarvan kunnen de partner, kinderen, kleinkinderen of andere bekenden zijn. Lichamelijk geweld, te weinig eten en verzorging, niet kunnen communiceren met vrienden en familie, financiële uitbuiting van de oudere en fraude met het PGB –persoonsgebonden budget: het komt veel vaker voor dan u denkt. Veilig Thuis is een organisatie van de overheid waar geweld achter de voordeur kan worden gemeld. Als vertrouwensarts bij Veilig Thuis Utrecht ben ik regelmatig betrokken bij complexe zaken ook van ouderenmishandeling. We zien bij deze families vaak dat er geen band meer is met de kinderen of een hele slechte relatie met ruzies en verwijten. Volwassen kinderen die een nare jeugd hebben gehad omdat hun vader of moeder grote problemen had.  In de aanpak van ouderenmishandeling  worstelen we soms met grote dilemma`s omdat niet altijd duidelijk is waar deze vaders en moeders nu het beste mee af zijn. Ook willen we aandacht en hulp voor de plegers. In de lezing wil ik u een paar van deze lastige keuzes voorleggen. We kunnen met elkaar in gesprek gaan over de tegenstelling tussen het gebod en de vaak verborgen werkelijkheid.

Inleider: Annemarie Raat, vertrouwensarts bij Veilig Thuis, parochiaan van de geloofsgemeenschap  Franciscus Xaverius.

Plaats : pastorie van de Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 31.

Bijdrage: € 3

Informatie en opgave: secretariaatscc@gmail.com