Choral Passion

van de Duitse componist Hugo Distler (1908-1942)

Zondag 11 maart 2018

Tijd: inloop vanaf 15.00 uur, aanvang 15.30 uur

 

uitgevoerd door het Basilius College o.l.v. Bas Ramselaar

Dit bijzondere Passiemuziekstuk, geschreven in de Nazi-tijd, wordt a capella gezongen.

Ook worden enkele teksten gelezen van Dietrich Bonhoeffer (1906-1945), kritisch theoloog, tijdgenoot en geestverwant van  Distler.

 Plaats : Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 29.

Bijdrage: € 5

Informatie en opgave: secretariaatscc@gmail.com