Het vierde gebod: ‘Gij zult de sabbat in ere houden’

 Zes dagen om te werken; ” één dag apart gezet voor God, de Here.”

woensdag 21 februari 20.00- 22.00 uur

 

 

 

 

 

Het 4de Woord heeft twee bronnen: rust op de 7de dag (Scheppingsverhaal) en bevrijding (van het volk van Israël in Egypte). Uit de twee verhalen worden enerzijds waarden overgeleverd, die ook in de huidige tijd van belang zijn. Anderzijds ontwikkelt de samenleving zich, waardoor aspecten in het leven een andere betekenis krijgen. Arbeid was vroeger noodzakelijk om in leven te blijven. In onze tijd staat arbeid voor veel mensen meer in het teken van vrijheid.

Ook een ander element – het ritme in het leven – speelt een rol in het 4de Woord. De weekcyclus met zeven dagen die zich van elkaar onderscheiden. Daarnaast speelt de vraag naar het belang van gemeenschappelijke en individuele beleving van het 4de Woord mee.

 

Inleider: Guus Timmerman, zorgethicus en onderzoeker verbonden aan de Stichting Presentie en Zorg.

Locatie: Pastorie Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 31

Bijdrage: € 3

Informatie en opgave: secretariaatscc@gmail.com