“De kunst van het leven”

lessen uit de filosofie

 zaterdag 24 maart 10.30 – 12.30

 

 

Worden wie je bent. Zelfontplooiing. Geluk. Wie wil dat niet? Hoe doe je dat? Je kunt handvatten zoeken in zelfhulpboeken. Maar kom je er daar mee? We kunnen ook te veel met onszelf bezig zijn. Er is méér dan jezelf alleen. De mens is ook een sociaal en religieus wezen (als je in God gelooft). Je wordt pas echt mens in en door je relaties met anderen en de Ander (God). Dan kijk je verder dan alleen jezelf. Juist jezelf loslaten kan bevrijdend werken.

Over deze vragen gaat Renée van Riessen met ons te rade bij grote filosofen – Søren Kierkegaard, Martin Buber, Emmanuel Levinas. Van Riessen leest met ons aansprekende teksten en gedichten.

 

 

Inleider: dr. Renée van Riessen, hoofddocent filosofie aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) en bijzonder hoogleraar christelijke filosofie (Universiteit Leiden). Ze schreef diverse boeken, onder andere over de ziel, en vier gedichtenbundels.

Datum: zaterdag  24 maart 10.30 – 12.30

Plaats: pastorie Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 31

Bijdrage: € 5

Informatie en opgave: secretariaatscc@gmail.com