“Meditatief en contemplatief gebed”

woensdag 17 en 31 januari 19.30- 21.30

 

 

 

 

Ook de christelijke traditie kent methodes voor meditatie en contemplatie. Mediteren is het overwegen en ‘kauwen’ van teksten, gebruik van beelden of visualisaties.  Contempleren is stil gewaar worden van Gods aanwezigheid, bijvoorbeeld met hulp van het inwendig herhalen van een woord of zin ( wat in het Oosten ‘mantra’s’ heten).

We staan stil bij de benedictijnse traditie van lectio divina (lezen), oefenen visualisaties  zoals Teresa van Avila (1515- 1582) en haar tijdgenoot  Ignatius van Loyola aanreiken. En maken kennis met christelijke ‘gebeds- mantra’s zoals het Jezusgebed.

Begeleiding: Huib Klamer

Datum en tijd: 17 en 31  januari 19.30 – 21.30

Plaats: pastorie Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 31

Bijdrage: € 6 voor 2 avonden

Informatie en opgave: secretariaatscc@gmail.com