‘Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben’ 

 

 Zaterdag 4 november 10.30-12.30 uur

Inleiding en het eerste gebod:
‘Wat moeten wij als moderne mensen met archaïsche voorschriften die duizenden jaren geleden zijn ontstaan, in een traditionele tribale samenleving die totaal verschilt van onze hedendaagse wereld?’

Met deze vraag openen de schrijvers Maarten van Buuren en Hans Achterhuis hun boek ‘Erfenis zonder testament’. Een treffende titel, want het is wel een erfenis, maar een testament (hoe met die erfenis om te gaan) is er niet. De schrijvers kiezen voor een filosofische, en dus niet religieuze of historische, benadering.

U wordt uitgenodigd van dit project deelgenoot te zijn en uitgedaagd te worden om mee te denken en praten over de betekenis van tien woorden.

Het eerste gebod: ‘Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben’.

Het monotheïsme is een late verworvenheid in de geschiedenis van de mensheid. Paradoxaler wijze maakt het joodse geloof in de enige, absolute, transcendente en onzichtbare God de weg op aarde vrij voor de mens. De secularisatie van de moderne mens kan zo beschouwd worden als de uitkomst van een lang religieus proces, waarin het eerste gebod een belangrijke rol speelt.

Spreker: Maarten van Buuren, emeritus hoogleraar letterkunde Universiteit van Utrecht, auteur van diverse boeken op het gebied van literatuur, filosofie en geschiedenis

Locatie: Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 29

Bijdrage: € 5

Informatie en opgave: secretariaat@sccamersfoort.com